Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

Tillgänglighet är en fråga om mänskliga rättigheter. Genom att klassa otillgänglighet som diskriminering kommer individer i civilrättsliga mål att kunna kräva skadestånd för den skada, olägenhet och kränkning som man lidit.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram