Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tillgänglighet integreras helt och fullt från början i all planering. Äldre bebyggd miljö ska anpassas för ökad tillgänglighet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram