Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tillsätta en EU-kommissionär för jämställdhet och en kommissionär för antidiskriminering med samma mandat som övriga kommissionärer.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram