Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tillsynen av jämställdhetslagen och annan diskrimineringslagstiftning skärps och att jämställdhets- och mångfaldsansvariga på länsstyrelser får förstärkta uppgifter och resurser att bistå ombudsmännen i detta arbete.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram