Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tjänstedirektivet begränsas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram