Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att tvåårsregeln i utlänningslagen tas bort, då den strider mot kvinnors mänskliga rättigheter.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram