Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att underskrivna miljöavtal ratificeras inom Unionen och nationellt. Speciellt viktigt är det när det gäller Bali-överenskommelsen och dess efterföljare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram