Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ungdomsmottagningar får i uppdrag att arbeta aktivt (uppsökande och preventivt) för att förbättra tillgängligheten, både socialt och fysiskt, för ungdomar med funktionsnedsättningar.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram