Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utbildning kring alkoholens roll ur ett könsmaktsperspektiv genomförs för all personal inom skola, socialtjänst och all behandlingsverksamhet.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram