Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utbildningen i förskolan och fritidshemmen innehåller klimatkunskap och att verksamheten bedrivs med hänsyn till miljön.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram