Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för utbyggnad av vindkraft och solenergi samt för framtida förnybara energikällor. Fi ska verka för att avvecklingen av den svenska kärnkraften snabbas på genom att skadeståndsansvaret ökar till minst 100 miljarder kronor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram