Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utöka hemtjänsten så att alla som har behov av hjälp med städning ska kunna få det.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram