Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utveckla kooperativa hyresrätter med lokala demokratiska styrelseorgan.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram