Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att utveckla metoder för rekryteringsprocesser som är fria från diskriminering i alla led.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram