Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att våldspreventiva metoder så långt som möjligt ska vara baserade på de metoder som enligt utvärderingar visat bäst resultat.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram