Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att väntetiden i domstolar minskas.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram