Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att varje doktorand ska ha rätt till en bihandledare.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram