Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att varje gymnasieskola ska ha en anställd diskrimineringskontaktperson som ska arbeta med diskrimineringsfrågor.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram