Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att varje medlemsland har en nationell lagstiftning mot köp av sexuella tjänster.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram