Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att vikten av nedrustning och kvinnors säkerhet tydligt kopplas samman på nationell och internationell nivå.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram