Utdrag ur Feministiskt Initiativs partiprogram

- Fi ska verka för att ytterligare medel anslås till arbetet med jämställdhet och antidiskriminering inom unionen, både till NGO:er och till unionens institutioner.

Läs mer ur Feministiskt Initiativs partiprogram