Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Äldreomsorgen ska vara serviceorienterad och ha som uppgift att underlätta för den äldre att utforma sin vardag efter sina önskemål. Självbestämmande och valfrihet är lika viktigt för alla oavsett ålder.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram