Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Äldres rätt till självbestämmande ska hävdas och alla tendenser till åldersfördomar bekämpas. Förbudet mot åldersdiskriminering ska upprätthållas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram