Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Alla ska ha samma rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv. Inga lagar får missgynna personer med avseende på sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram