Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Allmänhetens tillgång till skog, mark och stränder ska värnas. Fjäll-, skogs- och kustområden samt sjöar och vattendrag med höga naturvärden ska ha ett starkt skydd.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram