Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Allt fler arter hotas av utrotning. Hotade växter och djur ska skyddas genom fridlysning, information och biotopskydd. Det internationella samarbetet mot smuggling och olovlig jakt ska fördjupas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram