Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Ansvaret för demokratins fortlevnad ligger ytterst hos medborgarna själva. Det behövs ett ständigt och uthålligt arbete för att upprätthålla demokratiska värderingar. Varje generation behöver på nytt erövra demokratin.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram