Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Arbetskrafts- och företagarinvandringen bidrar till Sveriges tillväxt, och student- och forskarinvandringen stärker Sverige som kunskapsnation. Både tillfällig arbetskraft och nya invånare ska välkomnas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram