Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Asylrätten är en grundläggande mänsklig rättighet. I länder som präglas av förtryck och förföljelse riskerar människor sina liv för frihet.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram