Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Att bryta beroendet av fossila bränslen är nödvändigt för klimatet. När förnybar energi byggs ut måste hänsyn tas till biologisk mångfald och naturvärden.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram