Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Även den privata makten kan missbrukas. Marknadsekonomin kräver spelregler för att upprätthålla en sund konkurrens.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram