Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Barnomsorg ska erbjudas på obekväm arbetstid till de familjer som behöver det på grund av sitt arbete och sin familjesituation.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram