Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Då stora konflikter utbryter ska EU tillfälligt slopa visumkraven gentemot personer som flyr från området, och FN:s medlemsländer ta ett större ansvar för att avlasta angränsande regioner.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram