Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

De liberala värderingarna är internationella och universella. Friheten känner inga nationsgränser och har varken kön, hudfärg eller religion. Friheten är fullt förverkligad först när den gäller alla människor på jorden och den sista diktatorn har fallit.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram