Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Den bristande jämställdheten är en fråga för såväl kvinnor som män. Därför måste jämställdhetsarbetet tydligt involvera pojkar och män.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram