Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Den enskildes rätt att få insyn i privata företags hantering av personuppgifter måste öka. Det behövs en ökad medvetenhet om företags lagring av personuppgifter exempelvis på nätet och i kunddatabaser.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram