Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Den fria rörligheten för individer är grunden i Europasamarbetet. Möjligheten för tredjelandsmedborgare som tar ansvar för sin egen försörjning att invandra till EU och mellan EU-länder ska stärkas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram