Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Den öppna förskolan har en viktig roll för de barn som inte går i förskola. De barn som deltar i öppen förskola ska mötas av pedagogiskt utbildad personal.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram