Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Det civila samhället ökar det demokratiska deltagandet och människors inflytande i samhälleliga processer. Den offentliga makten ska söka dialog med civilsamhällets aktörer och ska även bidra till att främja jämställda villkor i den civila sektorn.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram