Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Det förebyggande arbetet mot vräkning, särskilt av barnfamiljer, behöver stärkas. Hyresvärdar ska alltid ha som ansvar att förvarna socialtjänsten när det uppstår risk för vräkning.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram