Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Det ska finnas incitament för den enskilde att själv satsa på kompetensutveckling. Fortbildning som ökar möjligheterna på arbetsmarknaden ska uppmuntras.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram