Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Elever behöver god information inför studie- och yrkesval. Oavsett bakgrund ska eleverna kunna överblicka vilka möjligheter deras val ger.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram