Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

En framgångsrik skola förutsätter att läraryrket har hög status och ett tydligt pedagogiskt ledarskap. De mest lämpade ska attraheras av läraryrket och få goda förutsättningar för sitt arbete.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram