Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

En god äldreomsorg är en rättighet för alla som behöver den, oavsett ekonomi. Den offentligt finansierade äldreomsorgens kärnåtaganden ska vara skattefinansierade.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram