Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. I det svenska skolsystemet ska alla kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov ska få mest stöd.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram