Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Ett öppet samhälle behöver litteratur, konst och andra kulturella uttryck som provocerar och utmanar. Den konstnärliga friheten ska värnas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram