Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

EU-samarbetet är vårt viktigaste instrument för att driva på miljöarbetet. EU:s ambitioner på miljö- och klimatområdet måste höjas och regelverken skärpas.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram