Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

EU ska vara en union som är öppen och demokratisk och där medborgare känner förtroende för det europeiska samarbetet. Nationalism, protektionism och stängda gränser ska höra till historien.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram