Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Fler anställda bör ha inflytande över sin egen arbetstid, till exempel genom en timbank eller en arbetstid som varierar över året.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram