Utdrag ur Folkpartiets partiprogram

Folkhälsoarbetet och de förebyggande hälsoinsatserna ska vila på kunskap och respekt för individens självbestämmande. Den enskildes motivation ska styra alla insatser som erbjuds.

Läs mer ur Folkpartiets partiprogram